Facebook Twitter
azoomed.com

Tầm Quan Trọng Của Việc Kiểm Tra

Đăng trên Tháng Mười Một 27, 2023 bởi James Whitten

Một trong những sai lầm lớn nhất được sản xuất trong bất động sản có thể là việc mua một ngôi nhà trước khi nó vượt qua kiểm tra hiệu quả và được chứng nhận. Bạn có thể tìm thấy nhiều lý do được biết đến cho điều này hơn là có thể được giải thích một cách hợp lý trong khoảng thời gian nhỏ đó, vì vậy, những lý do chính chắc chắn sẽ được thảo luận ở đây. Có thể lý do nền tảng đằng sau việc kiểm tra được thực hiện trước khi mua nhà là an toàn. Bạn bởi vì chủ sở hữu mới nên biết về mọi mối quan tâm an toàn đối phó với ngôi nhà liên quan. Điều này nằm trong khoảng từ dưới cùng của các khối xây dựng đến cuối mái nhà và mọi thứ giữa. Bạn sẽ không chọn cư trú trong một ngôi nhà không an toàn, đó là thời gian và năng lượng để tìm hiểu ngôi nhà an toàn như thế nào. Một thanh tra xuất sắc sẽ kiểm tra mọi bộ phận của ngôi nhà, các khía cạnh quan trọng nhất là hiệu quả của nền tảng và tính toàn vẹn cấu trúc của chính ngôi nhà.

Thanh tra cũng kiểm tra để xác minh rằng các hoạt động bên trong của ngôi nhà có trật tự làm việc thích hợp. Điều này xác định hệ thống dây điện, hệ thống ống nước và tất cả các chức năng liên quan được kết nối với nó. Họ có thể xác định xem hệ thống dây có được nối đất đúng cách và các bể tự hoại (nếu có) có thứ tự làm việc. Ngoài ra, họ nên dành thời gian kiểm tra mái nhà để rò rỉ và sức mạnh. Một thanh tra chuyên sâu cũng có thể kiểm tra sân và căn cứ cho bất kỳ vấn đề thoát nước nào có thể hoặc có thể xảy ra. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nền móng của ngôi nhà của bạn vì thoát nước thích hợp là rất quan trọng. Có lẽ những điều quan trọng nhất mà một thanh tra viên có thể tìm kiếm là nấm mốc, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn thuê một thanh tra được giáo dục và hiểu biết về khuôn mẫu chính trong nhà. Đó là một điều bình thường mà nấm mốc bị bỏ qua hoặc nhận ra không chính xác là nấm mốc. Cả hai đều chắc chắn khác nhau và nấm mốc có thể có những ảnh hưởng không mong muốn đối với thể lực của cư dân trong nhà. Điều đó đặc biệt rõ ràng ở những người có khả năng chống lại bệnh tật hoặc dị ứng và tình trạng bị tổn thương như khí phế thũng.

Bạn không bao giờ quá cẩn thận trong việc kiểm tra nhà hoàn toàn mới của mình. Nó thực sự có giá trị đủ thời gian và công sức để có được một thanh tra viên sẽ đối xử với ngôi nhà của bạn như thể đó thực sự là của riêng họ. Được giáo dục về quá trình kiểm tra và không giải quyết không phải là tốt nhất.